en-U admin – Borçev Çevre Danışmanlığı

admin

22
Nis

Atık Çamur ve Toprak Analizleri

Arıtma Çamuru Analizi As (Arsenild Ba (Baryum) Cd (Kadminyum) Cr Toplam (Krom Toplam) Cu (Bakır) Hg (Ova) (Molibden) Ni I 14/Ikt Pb (Kurşun) Sb ( Antimon) Se (Selenyum) Zn (Çinko) Klor&Flonit Sülfat DOC I(Szünmüş Organik Karbon) TDS (Toplam Çözünen Katı) Fenol Indeks, Proses Atıkları Analizi Toprak Analizleri TOC (Toprak Organik Karbon) BTEX (Screen, Toluen, etilberuen ve Xylenes) PCBs Mineral Yağ

Read more

22
Nis

Numune Alma Hizmetleri

Atık Sulardan Numune Alma Deniz Sularından Numune Alma Nehirden ve Akarsulardan Numune Alma Göl ve Göletlerden Numune Alma Atık yağ numunesi alımı Katı atık numune alımı Biyogaz potansiyelinin belirlenmesi için numune alımı

22
Nis

Akustik Gürültü Ölçümleri

Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalama Çevresel Gürültü Ölçümleri ÇED Kapsamında Gürültü Ölçümleri Zemin, Bina ve Madencilik Tıtresim Ölçümleri Gürültü (misyonu Değerlendirilmesi CE isaretleme ve Kalite Belgeleme Ölçümleri Arkaplan ( FON) Gürültü Olçümleri

22
Nis

Su,Atıksu Analizi

  pH Tayini İletkenlik Tayini Asidite / Alkanite Tayini Fekal / Toplam Koliform Toplam Katı Madde Çözünmüş Katı Madde Çökebilen Katı Madde Askıda Katı Madde Yağ Gres Tayini Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, …) Nitrat / Nitrat Azotu Tayini Nitrit / Nitrit Azotu Tayini Toplam Azot Krom +6 Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon

Read more

22
Nis

Emisyon & İmisyon Ölçümleri

Laboratuvarımız ; emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmekte olup hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.   Emisyon (Baca Gazı) ve İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri Hava Kalitesi Dağılım Modelleme Çalışmaları Sürekli Emisyon (KGS2 ve YGT Testleri) Ölçümleri SEÖS Fizibilite Raporunun Hazırlanması Sera Gazı Emisyonunun Planlarının Oluşturulması

Read more

22
Nis

Emisyon & İmisyon Ölçümleri-2

Laboratuvarımız ; emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmekte olup hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.   Emisyon (Baca Gazı) ve İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri Hava Kalitesi Dağılım Modelleme Çalışmaları Sürekli Emisyon (KGS2 ve YGT Testleri) Ölçümleri SEÖS Fizibilite Raporunun Hazırlanması Sera Gazı Emisyonunun Planlarının Oluşturulması

Read more

22
Nis

ÇED Raporu

Borçev gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar verilmeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsayan ÇED Proje Dosyalarını hazırlar. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında; ÇED Kapsam Dışı Yazısının Alınması Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması

Read more

22
Nis

Çevre Danışmanlığı

Borçev Çevre Danışmanlık konularında deneyimli ekibiyle “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile diğer Çevre Mevzuatları kapsamında hizmetler sunarak Firmanıza çözüm ortağı olmaktadır. Çevre Danışmanlığı Kapsamında ; Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Toplama Ayırma Belgesi KOSGEB Destekleri ve Teşvikler Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) İşyeri Açma

Read more